دیالوگ

دیالوگ
طبقه بندی موضوعی

۳۳ مطلب با موضوع «بر اساس ژانر :: مهیج» ثبت شده است

الوی:  «فقط با تجربه‌ی درد و رنج انسان به اوج عظمت می‌رسد. ناپاکان آنانند که گزندی ندیده‌اند. نسوخته‌اند، سلاخی نشده‌اند... آنان که دریده نشده‌اند، ارزشی درون خود ندارند. جایی در این دنیا ندارند... شکستگان بیش از همه تکامل یافته‌اند

Alvy:
Only through pain, can you achieve your greatness! The impure are the untouched, the unburned, the unslain. Those who have not been torn have no value in themselves and no place in this world! The broken are the more evolved.


 Split / 2017 / M. Night Shyamalan / شکاف

الی: «یه پلیس خوب به این دلیل نمیتونه بخوابه که هنوز یه قسمت از معما براش حل نشده. و یه پلیس بد، عذاب وجدانش نمیذاره خوابش بگیره.»

Ellie:
A good cop can't sleep because he's missing a piece of the puzzle. And a bad cop can't sleep because his conscience won't let him.


[Insomnia] [2002] [بی‌خوابی]

کاب: «از چنگشون دربیار... تا بهشون نشون بدی قبلاً چی داشتن.»

Cobb: You take it away... to show them what they had


[Following] [1998] [تعقیب]

مارج:«آخه واسه چی؟ واسه یه ذره پول؟ هیچ می‌دونی زندگی از یه ذره پول بیشتر میارزه؟»


  Marge: And for what? For a little bit of money. There's more to life than a little money, you know


[Fargo] [1996] [فارگو]

پابلو:«یه مرد میتونه همه چیزشو تغییر بده. چهره‌اش، خونه‌اش، خانواده‌اش، دوست‌دختر‌ش، مذهبش، خداش. اما یه چیزی رو هیچوقت نمیتونه تغییر بده: هوسش...»


Pablo Sandoval: A guy can change anything. His face, his home, his family, his girlfriend, his religion,his God. But there's one thing he can't change. He can't change his passion


چشمانی که خاطرات را می‌بلعند/ تا در عمق تاریکی / به یاد هوسی ناشناخته / اشک ریزند
برای روزی / که "حقیقت" به پرواز درآید / آسمان را درنوردد / و قطره‌ای از "عدالت" بر دستان‌مان ببارد

[The Secret in Their Eyes] [2009] [راز در چشمان‌شان]

مالکلم:«خدا دایناسورها را آفرید،

خدا دایناسورها را نابود کرد،

خدا بشر (مرد) را آفرید،

بشر (مرد) خدا را نابود کرد،

بشر (مرد) دایناسورها را آفرید!»

ساتـلر:«دایناسورها مرد را خوردند.

زن مالکِ زمین شد!»


Dr. Ian Malcolm: God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs

Dr. Ellie Sattler: Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth


[Jurassic Park] [1993] [پارک ژوراسیک]