دیالوگ

دیالوگ
طبقه بندی موضوعی

۱۴۲ مطلب با موضوع «بر اساس ژانر :: درام» ثبت شده است

گیلس:  «نمیدونی چقدر خوش شانسی که میمون شدی! چون خودآگاهی یه نفرین وحشتناکه. فکر می‌کنم. احساس می‌کنم. زجر می‌کشم. و در عوض، فقط میخوام این امکان رو داشته باشم که کار کنم. اما بهم اجازه نمیدن... چون کارم مساله سازه.»

Giles:
You don't know how lucky you are being a monkey. Because consciousness is a terrible curse. I think. I feel. I suffer. And all I ask in return is the opportunity to do my work. And they won't allow it... because I raise issues.


 Being John Malkovich / 1999 / Spike Jonze / جان مالکوویچ بودن

گیلس:  «ناتوان بودم از تماشای شکلِ تو / تو را در کنارم یافتم / حضورت چشمانم را سرشار از عشق کرد / قلبم را فروتن کرد / چرا که تو همه جا هستی»

Giles:
Unable to perceive the shape of You, I find You all around me. Your presence fills my eyes with Your love, It humbles my heart, For You are everywhere.


 The Shape of Water / 2017 / Guillermo del Toro / شکل آب

کیث:  «چطور میتونی انقلابی عمل کنی، اگه بخوای انقدر سنت گرا باشی؟»

Keith:
How are you gonna be a revolutionary if you're such a traditionalist?


 La La Land / 2016 / Damien Chazelle / لا لا لند

هانا:  «باید امکان پذیر باشد شنا کردن در اقیانوس کسی که دوستش داری، بدون غرق شدن... باید امکان پذیر باشد که شنا کنی، بی‌آنکه خود به آب تبدیل شوی.»

Alvy:
It must be possible to swim ,in the ocean of the one you love ,without drowning. It must be possible to swim, without becoming water yourself.


 13 Reasons Why / 2017 / Brian Yorkey / سیزده دلیل برای

الوود: «سالها پیش مادرم همیشه بهم میگفت: {تو این دنیا یا باید خیلی زرنگ باشی، یا خیلی خوش‌مشرب}. خب من برای سال‌ها زرنگ بودم، اما خوش‌مشرب بودن رو توصیه میکنم»        

Elwood:
Years ago my mother used to say to me, she'd say, "In this world, Elwood, you must be so smart or so pleasant." Well, for years I was smart. I recommend pleasant.


Harvey / 1950 / Henry Koster / هاروی

فرهان: «وقتی دوستت شکست میخوره حالت بد میشه، اما وقتی میفهمی موفقتر از تو شده حالت بدتر هم میشه.»        

Farhan:
when your friend flunks, you feel bad, when he tops, you feel worse.


[3 Idiots] [2009] [سه احمق]