دیالوگ

دیالوگ
طبقه بندی موضوعی

جک:  «جاهای خیلی زیادی توی دنیا هست، و وقت کمی وجود داره. چون زمان باید مثل کَره به قسمت‌های خیلی نازکی توی همه جا تقسیم بشه. واسه همین همه میگن: ،"عجله کن" "زود باش بریم" "سریعتر قدم بردار" "همین الان تمومش کن". مامان عجله داشت که به سمت بهشت پرواز کنه، ولی منو یادش رفت، مامانِ خنگ. واسه همین آدم فضایی‌ها پرتش کردن پایین. سقوط کرد! و شکست!»

Jack:
There's so much of "place" in the world. There's less time because the time has to be spread extra thin over all the places, like butter. so all the persons say "Hurry up! Let's get going! Pick up the pace! Finish up now!". Ma was in a hurry to go "boing" up to Heaven, but she forgot me. Dumbo Ma! So the aliens threw her back down. CRASH! And broke her.


 Room / 2015 / Lenny Abrahamson / اتاق

گیلس:  «نمیدونی چقدر خوش شانسی که میمون شدی! چون خودآگاهی یه نفرین وحشتناکه. فکر می‌کنم. احساس می‌کنم. زجر می‌کشم. و در عوض، فقط میخوام این امکان رو داشته باشم که کار کنم. اما بهم اجازه نمیدن... چون کارم مساله سازه.»

Giles:
You don't know how lucky you are being a monkey. Because consciousness is a terrible curse. I think. I feel. I suffer. And all I ask in return is the opportunity to do my work. And they won't allow it... because I raise issues.


 Being John Malkovich / 1999 / Spike Jonze / جان مالکوویچ بودن

مرد:  «من دوست دارم»
مادر: «تو هیچوقت دوستم نداشتی. تو فقط عاشق این بودی که من چقدر دوستت دارم»


HIM: I love you
Mother: You never loved me. You just loved how much I loved you.


 Mother! / 2017 / Darren Aronofsky / مادر!

گیلس:  «ناتوان بودم از تماشای شکلِ تو / تو را در کنارم یافتم / حضورت چشمانم را سرشار از عشق کرد / قلبم را فروتن کرد / چرا که تو همه جا هستی»

Giles:
Unable to perceive the shape of You, I find You all around me. Your presence fills my eyes with Your love, It humbles my heart, For You are everywhere.


 The Shape of Water / 2017 / Guillermo del Toro / شکل آب

کیث:  «چطور میتونی انقلابی عمل کنی، اگه بخوای انقدر سنت گرا باشی؟»

Keith:
How are you gonna be a revolutionary if you're such a traditionalist?


 La La Land / 2016 / Damien Chazelle / لا لا لند

هانا:  «باید امکان پذیر باشد شنا کردن در اقیانوس کسی که دوستش داری، بدون غرق شدن... باید امکان پذیر باشد که شنا کنی، بی‌آنکه خود به آب تبدیل شوی.»

Alvy:
It must be possible to swim ,in the ocean of the one you love ,without drowning. It must be possible to swim, without becoming water yourself.


 13 Reasons Why / 2017 / Brian Yorkey / سیزده دلیل برای